Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělěsná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

AKTUALITY

V průběhu této akce si zájemci o studium mohli prohlédnout jednotlivá pracoviště naší školy, odborné a multimediální učebny, laboratoře apod.
Poznávací a naučné výlety do nejznámějších lokalit světa
Studenti našeho gymnázia každoročně vyjíždí na týdenní i déle trvající zájezd spojený nejen s poznáváním krajiny dané anglicky mluvící země, ale hlavně s možností dorozumět se v hostitelské rodině a blíže poznat kulturní prostředí, o kterém mají pouze teoretické znalosti.
Již třetího ročníku předvánočního sportovního lezení na lezeckých stěnách v Plzni v hale TJ Lokomotivy se zúčastnilo 25 studentů naší školy, změřili si své síly a vyzkoušeli svou odvahu.
Dne 11. ledna 2016 byly předány odměny z Hlávkovy nadace nejúspěšnějším studentům naší školy. Oceněny byly výsledky v mnoha předmětových soutěžích a olympiádách, kterých odměnění dosáhli v uplynulém školním roce 2014/15.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ