Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

AKTUALITY

Nový sportovní kurz pro naše studenty tercií a kvart!
Letošního ročníku se za naši školu zúčastnily tři týmy. Kristýna Bulínová a René Jirmus dokázali svou prací přesvědčit odbornou porotu a obsadili krásné 2. místo.
(20.05.16)
V obvyklém jarním termínu se uskutečnil tradiční zájezd gymnaziálních studentů do Velké Británie, tentokrát do malebného Skotska.
I v letošním školním roce probíhá na naší škole výuka pro zájemce, kteří se chtějí naučit správný prstoklad na počítačové klávesnici.
Už šestým rokem se ve spolupráci s British Council konaly na klatovském gymnáziu zkoušky Cambridge English: First. Letos se k těmto mezinárodním zkouškám přihlásilo 20 našich studentů a všichni zkoušku úspěšně složili.
V pondělí dne 25.4.2016 se vybraní zájemci o fyziku z naší školy zúčastnili fyzikální exkurze
Práce s názvem Rouška postoupila do národního kola soutěže
(04.05.16)
Foto a videomomentky z posledního zvonění maturitních tříd
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ