Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - úterý 6. 12. 2016 od 13 hodin

V průběhu této akce si zájemci o studium mohou prohlédnout jednotlivá pracoviště naší školy, odborné a multimediální učebny, laboratoře apod.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám - informace

AKTUALITY

Do celostátního kola postupují Alžběta Křivohlavá a Terezie Holá. Blahopřejeme a držíme palce 24. března na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.
Součást učebního plánu komplexní exkurzi na začátku září 2017. Varianty: Alpy / Chorvatsko / Kutnohorsko
Ve dnech 5. - 9. 9. 2016 jsme se zúčastnili školní exkurze do italských Dolomit, určené pro 2. ročník střední školy.
Téma letošního jazykového a naučného výletu do Španělska bylo SIESTAS a FIESTAS, v překladu by to mohlo znamenat odpočinek a svátky.
(21.11.16)
Ve středu 16. 11. 2016 proběhl na naší škole již šestý ročník matematické soutěže družstev žáků základních škol
Platná pro 1. kolo přijímacího řízení roce 2017 (formát pdf)
Blahopřejeme našim studentům k úspěchu v krajském kole Logické olympiády.
Blahopřejeme našim studentům k úspěchu v krajském kole Logické olympiády.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ