Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

AKTUALITY

Podrobné informace pro nové žáky šestiletého studia (září 2017)
V úterý 27.6. 2017 proběhne již 71. ročník!
Ohlasy účastníků tradičních letních sportovních kurzů v Žinkovech
Umění v básnění je krajská přehlídka v interpretaci poezie a prózy, v dramatizaci, v uměleckém překladu a ve vlastní umělecké tvorbě v cizích jazycích.
Naši školu úspěšně reprezentovali Alexandr Pukh a Ondřej Nováček.
Ve středu 14.6. 2017 se koná na školním hřišti gymnázia další trénink softbalového kroužku.
Mezinárodní soutěž, kdy účastníci odpovídají na otázky z oblasti zdravého životního stylu, prevence nemocí, zásad pohybu a zdravovědy apod.
V ústředním kole (celostátním) pak Sára Kaletová ve své kategorii zvítězila. Srdečně blahopřejeme.
Ohlédnutí za společnou akcí s naším partnerským gymnáziem z bavorského Viechtachu.
V rámci udržitelnosti projektu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŃSKÉM KRAJI se uskutečnila dvoudenní exkurze pro studenty, kteří do této aktivity byli nebo jsou zapojeni.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ