Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělěsná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná v úterý 8. 12. 2015 od 13 hodin
Vzhledem k využití celostátních testů v přijímacím řízení nabízíme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium.

AKTUALITY

Díky svým výborným výkonům v předkole a následně též při národním zasedání byli spolu se studenty z kroměřížského arcibiskupského gymnázia vysláni reprezentovat Českou republiku na mezinárodní zasedání v Lipsku. A reprezentovali skvěle.
Student z "netabletové" třídy může využívat vlastní tablet při výuce. Musí přitom dodržovat Pravidla pro používání tabletů. V první etapě se nyní toto opatření týká žáků vyššího gymnázia.
Dne 5. listopadu navštívil Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ