Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

AKTUALITY

Ve středu 20.6. 2018 proběhne již 72. ročník!
Na západním pobřeží Nizozemí, v Kulturní vesnici Evropy, Wijk aan Zee, se již 15. rokem pořádalo mezinárodní malířské sympózium Ezels and Kwasten. Zúčastnila se ho také PaedDr. Zdeňka Hranáčová, vyučující výtvarné výchovy na naší škole.
Ohlédnutí za sportovními kurzy třetích ročníků včetně videoklipu.
Naše gymnázium se opět zúčastnilo historické soutěže, již pořádá katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v těsné spolupráci s tamější Society of Oral History (SOHI)
Historický úspěch našeho gymnázia ve fotbalové soutěži středních škol!
Gymnázium Klatovy připravilo pro studenty možnost legální instalace plnohodnotných programů MS Word, Excel, PowerPoint,… na domácí počítače studentů.
Účastnice DofE na klinice Šárky Strachové
Studentka primy vybojovala 3. místo na Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu.
Student oktávy B Václav Kropáček uspěl v celostátním kole literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole. Gratulujeme!
Tradiční letní sportovní kurzy se konají každoročně ve sportovním areálu v Žinkovech, zpravidla v květnu a v červnu. Jsou určeny žákům předposledních ročníků studia a studenti mají možnost vyzkoušet si kromě míčových her i méně tradiční sportovní disciplíny a pohybové aktivity.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ