Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Aktuální informace pro uchazeče

Připomínáme, že přihlášky ke studiu se odevzdávají letos do 1. března (osobně nebo poštou) do sekretariátu gymnázia.

Pokud si uchazeč dává přihlášku na 2 školy, koná přijímací zkoušku dvakrát, přičemž se počítá lepší výsledek.

Termíny zkoušek jsou zde:
Jednotné zkušební schéma didaktických testů - 1. a 2. termín

Další informace - viz sekce Přijímací řízení 

AKTUALITY

Ohlédnutí. S úvodním referátem vystoupil PhDr. Ondřej Neumajer, hlavní autor Strategie digitálního vzdělávání do r. 2020 schválené vládou ČR.
42. ročník Gymnaziální padesátky se blíží!
Studenti se zájmem vyslechli informace o česko-amerických vztazích, o nedávných amerických prezidentských volbách i vyprávění o jeho zkušenostech v diplomatických službách.
Proběhl další ročník Technické olympiády Plzeňského kraje a opět jsme mezi vítězi!
Tajemství horských smrčin aneb poslední poznatky vědeckého bádání ze Šumavy. 24. únor 2017.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ