Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

AKTUALITY

Čtvrtek 29. 9. v 17:30 hodin v budově školy, v učebně S15 proti hlavnímu vchodu
Podzimní sportování studentů tercií a kvart na Přimdě
(06.09.16)
Každým rokem studují ca. 2 naši žáci na jednom z příhraničních bavorských gymnázií. Jak to? Naše škola je jedním z účastnických gymnázií v projektu EUREGIO-Gastschuljahr.
5. - 9. září - základní informace
Chorvatsko, zadarský region - Sv. Filip a Jakov
V termínu 3. – 5. a 17. – 19. června se pod záštitou školního klubu konaly dva výjezdy na vodákům zaslíbenou řeku Otavu.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ