Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

AKTUALITY

(29.04.16)
Foto a videomomentky z posledního zvonění maturitních tříd
V pátek 22. dubna 2016 se v Ruském centru v Plzni na Západočeské univerzitě konalo krajské kolo tradiční recitační a pěvecké soutěže Puškinův památník v rámci Ars poetica.
Uchazeči jsou uvedeni podle registračních čísel.
Uchazeči jsou uvedeni podle registračních čísel.
Uchazeči jsou uvedeni podle registračních čísel.
Ve středu 6. dubna 2016 proběhl na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech tradiční projektový den, který byl tentokrát věnován kraji, ve kterém žijeme.
Naši nadějní volejbalisté obsadili 1. místo.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ