Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava
Máte chuť osvěžit si / zopakovat / doplnit znalosti němčiny? Potřebujete případně získat certifikát osvědčující znalost / připravit se na některou ze zkoušek z němčiny?

AKTUALITY

V atletickém poháru středních škol vyhráli chlapci i dívky z našeho gymnázia.
Tento úspěch opravdu stál za to, neboť v celorepublikové soutěži (s účastí soutěžících i ze Slovenska) v kategorii jednotlivců zvítězila!  Blahopřejeme! 
"O Talnetu jsem se dozvěděla v prvním ročníku našeho gymnázia od vyučujícího biologie, který poukazoval na zajímavé akce a především na exkurze na různých vědeckých pracovištích. To jsem, ale ještě netušila, co všechno se dá skrýt v programu Talnet…" Článek Anny Marie Mikulecké, 4.B
Letošní 2-Nations-Youth-Academy se uskutečnila 26. 5. – 28. 5. 2017 ve vzdělávacím středisku Waldmünchen na téma „Europa und sein Volk. Gibt es das Volk? / Evropa a její národ. Naši školu reprezentovali zdatní němčináři: Denisa Boháčová a Daniel Palát ze Sx.A a Evelína Kolářová a Petra Hrušková z 3.B.
Tablety (Apple iPad) představují moderní přenosný počítačový systém, který přesvědčuje svými výhodami.
Druhým rokem organizovala naše škola adaptační kurz pro žáky, kteří k nám nastoupili do čtyřletého studia.
Ohlédnutí za 71. ročníkem HM
Ve dnech 4.-6.9. se na Šumavě uskutečnil adaptační kurz třídy tercie B.
Komplexní zahraniční exkurze 11. 09. - 15. 09. 2017
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ