Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FOTOGALERIE - STUDIJNÍ AKCE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Fotogalerie - studijní akce

V rámci komplexní zahraniční exkurze pro druhé ročníky se část našich studentů vydala
poznávat prostředí vysokých hor, letos poprvé do slovinských Julských Alp.
4.-6. září 2017
Dolejší Těšov
Ohlédnutí za projektovým dnem.
Foto: Eliška Chrtková
Ve středu 2. listopadu proběhlo tradiční vyhodnocení soutěží za minulý školní rok 2015/16 na nižším gymnáziu.
Nejlepší účastníci soutěží a olympiád (podle přesného bodování) byli na malé slavnosti oceněni ředitelem školy a předsedou výboru Sdružení rodičů při gymnáziu. Převzali diplomy a poukázky na věcné ceny.
Všem odměněným děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v soutěžích a olympiádách v letošním školním roce.
Ve dnech 5. - 9. 9. 2016 jsme se zúčastnili školní exkurze do italských Dolomit, určené pro 2. ročník střední školy.
Skupinka čtyř gymnazistů (Jana Marie Matějková, Richard Klein, Johan Kučera, Richard Váňa) strávili dva týdny na kempu v Číně.
Kemp je každoročně pořádán Konfuciovým institutem v rámci jeho poslání šířit čínskou kulturu za hranice Číny.
Foto: J. M. Matějková
V obvyklém jarním termínu se uskutečnil tradiční zájezd gymnaziálních studentů do Velké Británie, tentokrát do malebného Skotska.
Ve středu 6. dubna 2016 proběhl tradiční projektový den, který byl tentokrát věnován kraji, ve kterém žijeme.
Foto: Míra Harna, SpA
Dne 18. února 2016 proběhla v prostorách Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni za účasti hejtmana Václava Šlajse prezentace prací a slavnostní předání cen vítězům 3. ročníku soutěže „Technická olympiáda Plzeňského kraje“.
Foto: V. Skřivan
Díky spolupráci s plzeňskou organizací AIESEC naši školu navštívilo šest stážistů z různých koutů světa – Číny, Peru, Gruzie, Turecka, Indie a Iránu. Představili svou zem, její kulturu, historii. Jejich působení bylo vítaným zpestřením výuky, obohacující kulturní zkušeností, prověřením jazykových dovedností. Mnozí studenti navázali nová přátelství.
Dne 11. ledna 2016 byly předány odměny z Hlávkovy nadace nejúspěšnějším studentům naší školy. Oceněny byly výsledky v mnoha předmětových soutěžích a olympiádách, kterých odměnění dosáhli v uplynulém školním roce 2014/15.
V termínu 16. – 20. 11. dostalo 22 studentů v doprovodu dvou pedagogů možnost prožít pět dní v bavorské metropoli Mnichově a okolí. Celý zájezd byl hrazen z prostředků Výzvy 56 vydané MŠMT ČR a studenti tak měli celý pobyt zdarma.
Ze Švédska jsme si toho odvezli opravdu hodně. Nejen spoustu suvenýrů a typických švédských věcí, ale hlavně lepší švédštinu a vzpomínky na zemi, která si nás získala úplně vším.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ