Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TRASY LETOŠNÍ PADESÁTKY VE FORMÁTU .XLS (ITINERÁŘ)

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Trasy letošní padesátky ve formátu .xls (itinerář)

Přinášíme popisy tras pro pěší a cyklisty použitelné jako harmonikový itinerář.

Tiskne se to duplexem a nastavte obracení po kratší straně papíru.

Potom už jen stačí rozstříhat na pruhy, slepit a poskládat do harmoniky.

GP_2017_17KM

GP_2017_25KM

GP_2017_35KM

GP_2017_53KM

 

Připravil Pavel Viták 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ