Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TURNAJ VE VOLEJBALE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Turnaj ve volejbale

Dne 19. dubna, 2016 se konal v tělocvičně ZŠ Čapkova přebor škol ve volejbale pro 6. a 7. třídy ZŠ. Radek Holub, Krištof Pytelka, Jan Rejthar a Jaroslav Hodek vyhráli soutěž a odnesli si zlaté medaile. Družstvo děvčat ve složení  Anna Škantová, Sára Vališová, Anežka Pešková, Eliška Haladová obsadilo páté místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ