Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROFESIONÁLNÍ TRENÉR BASEBALLU NA NAŠÍ ŠKOLE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Profesionální trenér baseballu na naší škole

V pátek 27. května, 2016 měla sekunda A na hřišti školy trénink s profesionálním trenérem baseballu panem Jiřím Šimanem z Plzně. Bývalý hráč a propagátor baseballu přijel hru představit našim studentům. Naši žáci měli tak možnost vyzkoušet si aktivně softball a seznámit se s pravidly a základními herními dovednostmi. Mnozí jsou členy kroužku softballu při naší škole.

Foto z akce

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ