Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VYUČUJÍCÍ

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Fyzika
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Vyučující

Na naší škole fyziku vyučují plně aprobovaní učitelé. Nezaměřují se pouze na výuku ve škole, ale podílejí se na organizaci okresních a krajských kol fyzikální olympiády a dalších soutěží, věnují se publikační a recenzní činnosti v odborných časopisech, jsou mezi nimi autoři či recenzenti učebnic, podílejí se na řadě projektů a zajišťují výuku didaktického semináře pro pedagogickou fakultu ZČU.

Seznam vyučujících s aprobací předmětu fyzika:

 • Mgr. Dvořák Karel

 • Havlíčková Hana

 • Mgr. Jílková Vladimíra

 • RNDr. Kadlecová Věra

 • RNDr. Kislingerová Eva

 • RNDr. Krejča Pavel

 • Mgr. Maliňáková Lucie

 • RNDr. Panoš Miroslav, PhD.

 • RNDr. Skřivan Václav

 • Mgr. Šanda František

 • Mgr. Veselý Josef

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ