Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NÁVRH PŘÍSPĚVKŮ – PODZIM 2016

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Návrh příspěvků – podzim 2016

Odměny věcné žákům niž. gymnázia za úspěchy v olympiádách a soutěžích

17 000 Kč

Příspěvky na účast ve vyšších kolech soutěží a akcí, které nehradí pořadatel

30 000 Kč

Výměnné akce se zahraničím – francouzština

5 000 Kč

Výměnné akce se zahraničím – němčina

5 000 Kč

Projekt Edison (angličtina – zahr. studenti VŠ)

5 000 Kč

Příspěvek na akce školního klubu

5 000 Kč

Příspěvek na maturity

4 000 Kč

Ocenění nejlepších sportovců

3 000 Kč

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ