Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ODMĚNY Z HLÁVKOVY NADACE 2016

Cesta: Titulní stránka > Partneři a sponzoři > Hlávkova nadace
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Odměny z Hlávkovy nadace 2016

V pondělí 12. prosínce 2016 byly slavnostně předány odměny z Hlávkovy nadace studentkám a studentům naší školy, kteří nejlépe uspěli v soutěžích a olympiádách v uplynulém školním roce.

Nadační příspěvek dostali i ti, kdo složili mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v úrovni B2 nebo C1. Celkem bylo oceněno 58 studentů, z toho 27 jsou letošní maturanti, kteří už nastoupili na vysoké školy různých směrů.

Hlávkova nadace každoročně oceňuje Gymnázium v Klatovech jako jedinou střední školu podle poslední vůle architekta Josefa Hlávky, který zde studoval.

Foto: Eliška Chrtková

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ