Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Přehled pedagogických pracovníků ve školním roce 2017/2018

Jméno Titul Aprobace Třídnictví E-mail
Adámek Ján    Aj   jadamek@…
Bělohoubková Libuše PaedDr. Cj, Hv
 lbelohoubkova@...
Byrtusová Olga Mgr.Nj, Hv    obyrtusova@…
Boučková Zdeňka Mgr. Cj, Nj
 zbouckova@...
Drnková Ladislava PaedDr. Cj, Zsv
 ldrnkova@...
Dvořák Karel    Mgr. Inf, M
 kdvorak@...
Ekert Richard Mgr. Z, Tv  
 rekert@...
Franta David PhDr., Mgr. Čj, D, La    dfranta@…
Geňatová Dagmar Mgr. Aj QB  dgenatova@...
Görner Tomáš   RNDr., Ph.D.  Bi, Ch 2.A  tgorner@...
Havlíčková Hana
M, F 3.B  hhavlickova@...
Hladký Pavel Mgr. Inf, M
 phladky@...
Hranáčová Zdeňka    PaedDr. Vv
 zhranacova@...
Hránková Ludmila Ing. Ekn    lhrankova@…
Chobotová Šárka Mgr.  Bi, Ch      schobotova@...
Chroustová Jana PhDr. Cj, Aj KB  jchroustova@...
Jarošíková Jitka Mgr. M, Bi PA
 jjarosikova@...
Jílková Vladimíra Mgr. M, F SxA  vjilkova@...
Kadlec Jaroslav Ing. Inf
 jkadlec@...
Kadlecová Věra RNDr. M, F    vkadlecova@...
Kislinger František
Ch, Bi 1.A  fkislinger@...
Kislingerová Eva RNDr. M, F    ekislingerova@...
Kohoutová Jana
Mgr.
Vv  
 jkohoutova@...
Kovandová Markéta Ing.  Ch      mkovandova@…
Königová Alena 
Nj, Čj
 
 akonigova@…
Králová Václava Mgr. Aj    vkralova@…
Krejča Pavel RNDr. M, F  
 pkrejca@...
Kreuzmanová Hana Mgr. Aj, Fj QA   hkreuzmanova@…
Křišťanová Iva Mgr. Cj, D 4.B   ikristanova@...
Maliňáková Lucie Mgr. Ch, F 2.B  lmainakova@…
Mecner  Petr Mgr. Bi, Tv    pmecner@...
Morava Jiří Mgr. Šj, Ov 1.B  jmorava@...
Ostrovská Ivana Mgr. Nj, D, Zsv

 iostrovska@...
Palátová Zuzana Ing. Aj, Zsv, Ekn
SpB  zpalatova@...
Panoš Miroslav RNDr. , Ph.D. F, M    mpanos@...
Písaříková Alena    Mgr. Čj, Nj TA  apisarikova@…
Protivová Dagmar Mgr. D, Rj SpA  dprotivova@...
Pšajdl Josef Mgr. Z, Tv 3.A  jpsajdl@...
Pytlíková Radomíra Mgr. D, Ov SxB  rpytlikova@...
Salvetr Rudolf Mgr. Aj, Nj    rsalvetr@...
Sedláček Roman Mgr. Tv, Ov 4.A  rsedlacek@...
Sedláčková Veronika Mgr.  Aj, Hv SA  vsedlackova@…
Skřivan Václav RNDr. M, F, Inf OkA  vskrivan@...
Stýblová Jiřina Mgr. Aj, D    jstyblova@...
Svatoňová Miloslava Mgr. Bi, Ch  
 msvatonova@...
Šanda František Mgr. M, F  
 fsanda@...
Šíchová Lucie Mgr.Aj   lsichova@…
Šimáčková Vladana Mgr. Tv, Aj    vsimackova@...
Šlégl Jiří RNDr. Ch, Bi    jslegl@klatovynet.cz
 jslegl@...
Šléglová Michaela Mgr. Nj, Čj    msleglova@...
Špád Štěpán Mgr. Aj, Cj    sspad@...
Tremlová Jitka Mgr. Tv, Fj    jtremlova@...
Urbánková Irena Mgr. Aj, Z KA  iurbankova@...
Váchová Zdeňka RNDr. Bi, Ch
 zvachova@...
Veselý Josef Mgr. F, M    jvesely@...
Vogeltanz Václav Mgr. Z, Nj
 vvogeltanz@...
Vyoralová Martina Mgr. Ch, M TB  mvyoralova@…
Zdeborová Dana Mgr. Aj, Rj OkB  dzdeborova@...

E-mail: za znak @ doplňte gymkt.cz , např. jnovak@gymkt.cz

Centrální e-mail: gymkt@klatovynet.cz

 E-mailový kontakt nelze využívat pro omlouvání nepřítomnosti studenta ve vyučování (pokud není předem domluveno jinak).

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ