Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : BESEDA S EKONOMICKÝM TAJEMNÍKEM VELVYSLANECTVÍ USA N. WOODIWISSEM

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Anglický jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Beseda s ekonomickým tajemníkem Velvyslanectví USA N. Woodiwissem

Pan Noah Woodiwiss navštívil spolu se svou kolegyní paní Helenou Markusovou klatovské gymnázium.

Studenti se zájmem vyslechli informace o česko-amerických vztazích, o nedávných amerických prezidentských volbách i vyprávění o jeho zkušenostech v diplomatických službách a položili mu několik zvídavých otázek.

Oba hosté ocenili zájem studentů i jejich výbornou jazykovou připravenost a odměnili je knihami o americké historii, literatuře a drobnými dárky.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ