Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ARS POETICA V RUSKÉM JAZYCE - PUŠKINŮV PAMÁTNÍK

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

ARS POETICA v ruském jazyce - Puškinův památník

V pátek 31. března 2017 se na Západočeské univerzitě v Plzni konalo krajské kolo recitační a pěvecké soutěže ARS POETICA v ruském jazyce - Puškinův památník.

V kategorii sólový zpěv v konkurenci středních škol zvítězila studentka naší školy Aneta ČERNÁ ze třídy K-B a postoupila tak na celostátní přehlídku v Praze, kde bude 6. června 2017 reprezentovat Plzeňský kraj.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ