Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Okresní kolo Pythagoriády

17. května proběhlo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěž je určena žákům základních škol od 5. do 8. ročníku a studentům gymnázií v primách, sekundách a kvartách. Ze školního kola postoupilo mnoho úspěšných řešitelů, kteří se utkali v kole okresním.

Lenka Drudíková z primy obsadila dělené první místo, další primáni se mezi úspěšné neprobojovali. Ze sekundy byl nejlepší Ondřej  Nováček, který se 13 body byl první. O druhé místo se podělili úspěšní řešitelé Václav Řeřicha a Jakub Mazán. Z tercie A se na první místo (13 bodů) dostal Tomáš NováčekNguyen Hoang Long byl třetí a Xuan My Le a Jan Mertl byli čtvrtí.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a všem přejeme  úspěchy  v dalších soutěžích.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ