Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ADAPTAČNÍ KURZ PRO TERCII B

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Adaptační kurz pro tercii B

Termín : po 4. 9. – st 6. 9. 2017 

 Účelem adaptačního kurzu je usnadnit studentům přechod ze základní školy na gymnázium, dát příležitost seznámit se navzájem a s třídním učitelem, nastartovat tvorbu dobrého a spolupracujícího třídního kolektivu. Součástí kurzu jsou všechny základní informace a prezentace o činnosti školy, o učebních plánech, možnostech školních a mimoškolních aktivit, přednáška „Jak studovat“ a samozřejmě také aktivity sportovní, zábavné a poznávací.

Odjezd autobusem 4. 9.  v 9.30 hodin od budovy gymnázia. 

Příjezd autobusem 6. 9.  v cca 16. 30.

 Vyplněnou přihlášku odevzdejte, prosím, nebo pošlete na adresu školy, popřípadě pošlete sken  mailem na iburesova@gym-kt.cz do 31. 7. 2017. Ve stejném termínu pošlete platbu 450 Kč na účet školy č. 9824010237/0100, var. symbol 60, zpráva pro příjemce : AK, jméno a příjmení žáka.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti (vystaví lékař) a Prohlášení o bezinfekčnosti odevzdá žák třídnímu učiteli v den odjezdu.

 

Podrobné informace o adaptačním kurzu pro nové žáky šestiletého studia (září 2017) včetně přihlášky a Prohlášení o bezinfekčnosti 


 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ