Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ODMĚNY Z HLÁVKOVY NADACE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM STUDENTŮM NAŠEHO GYMNÁZIA ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Odměny z Hlávkovy nadace nejúspěšnějším studentům našeho gymnázia za školní rok 2016/17

Odměny z Hlávkovy nadace nejúspěšnějším studentům našeho gymnázia za školní rok 2016/17 byly předány na malé slavnosti dne 18. 12. 2017.

Zohledněny byly především úspěchy studentů vyššího gymnázia v krajských a celostátních kolech soutěží. Opět byli také oceněni studenti, kteří úspěšně složili mezinárodně platné jazykové zkoušky ve vyšších úrovních (B2, C1).

Děkujeme Hlávkově nadaci za předání trvalého legátu a věříme, že bude dalším stimulem pro naše studenty k dosahování výborných výsledků i k naplňování odkazu Josefa Hlávky, který na našem gymnáziu studoval.

 

Další fotografie naleznete v naší fotogalerii zde…

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ