Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VYUČUJÍCÍ MATEMATIKY

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Matematika
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Vyučující matematiky

Mgr. Karel Dvořák – absolvent PF JČU 

Mgr. Jitka Jarošíková – absolvent PF JČU  

Mgr. Vladimíra Jílková – absolvent MFF UK, vedoucí předmětové komise matematiky 

Mgr. Hana Havlíčková – absolvent MFF UK

RNDr. Věra Kadlecová – absolvent MFF UK  

RNDr. Eva Kislingerová – absolvent MFF UK 

RNDr. Pavel Krejča – absolvent MFF UK

RNDr. Miroslav Panoš, Ph. D. – absolvent MFF UK 

Mgr. František Šanda – absolvent MFF UK   

RNDr. Václav Skřivan – absolvent MFF UK 
                                         

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ