Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LITERÁRNÍ SOUTĚŽ NA DNI MĚSTA KLATOV

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Literární soutěž na Dni města Klatov

V rámci projektového Dne města Klatov 17. března 2010 se studenti mohli zúčastnit také školní literární soutěže. V domácím kole zpracovávali téma Město z věže (volný útvar), postupující dostali historickou fotografii
Klatov, o níž se opět mohli rozepsat ve volném slohovém či literárním útvaru.

 S vítěznými pracemi se můžete seznámit zde.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ