Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NĚMECKÝ JAZYK - MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY NA NAŠÍ ŠKOLE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Německý jazyk - mezinárodní jazykové zkoušky na naší škole

Naše škola navázala spolupráci s Goethe-Institutem v Praze.

Našim žákům, žákům a studentům dalších škol z Klatov a okolí, ale i dalším zájemcům z řad veřejnosti se tak od škol. roku 2011/12 naskýtá možnost složit v Klatovech přímo na naší škole mezinárodně uznávanou zkoušku z německého jazyka a získat certifikát Goethe-Institutu, který má vysoké renomé a celosvětovou platnost (na rozdíl od státních jazykových zkoušek platných pouze v ČR).

Goethe-Institut (viz www.goethe.de) je instituce Spolkové republiky Německo působící po celém světě – ve více než 90 zemích má na 150 poboček. Proto i zkoušky Goethe-Institutu požívají všeobecné známosti a jsou uznávány jak školami a dalšími vzdělávacími zařízeními, tak zaměstnavateli nejen v samotném Německu a dalších německy mluvících zemích, nýbrž i v mnoha dalších zemích. Goethe-zkoušky jsou stejné, ať je uchazeč skládá v Německu, v ČR nebo kdekoli jinde. Platnost certifikátu je na rozdíl od některých jiných jazykových zkoušek trvalá.

Goethe-zkoušky jsou zpracovány dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) a pokrývají všechny jeho úrovně, tedy od A1 pro začátečníky až po C2 jakožto nejvyšší jazykovou úroveň.
(Viz http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/stf/csindex.htm)

Zveme tímto zájemce o zkoušky z němčiny, nechť se obrátí na naše učitele němčiny, kteří rádi poskytnou bližší informace o zkouškách samých, jakož i o termínech, úrovních, cenách apod.

Nejbližší termín zkoušek: jaro 2016 (bude upřesněno)

Přihlášky se přijímají do cca. měsíc před termínem zkoušky

Kontakt: msleglova@gymkt.cz


A proto chutě do přípravy! Jak?

V hodinách němčiny - v seminářích - samostatně…

A ve školním roce 2014/15 je opět otevřen dvouhodinový nepovinný předmět Nj zaměřený na přípravu na Goethe-zkoušky určený zejména, ale nejen maturantům. Další zájemci i v průběhu škol. roku nadále vítáni!

 Cena dle platného ceníku Goethe-Institutu 2014


 U zkoušky B1 nyní nově možnost skládat ji po jednotlivých modulech (čtení, poslech, písemný projev, ústní projev) dle vlastní volby, tj. zvolit ty subtesty, kde se kandidát cítí silný a vyhnout se např. písemnému nebo ústnímu projevu. Další moduly možno kdykoli v budoucnu doplnit. Cena po jednotlivých modulech činí: 900,- Kč (externí kandidáti), resp. 750,- Kč (naši žáci).

Přihlášky přijímáme spolu s platbou v hotovosti v kanceláři školy nebo poštou (nikoli elektronicky, neboť kandidát musí svým podpisem potvrdit, že se seznámil s podmínkami Goethe-Institutu a souhlasí s nimi) s platbou převodem na účet školy: 982 401 0237/0100, VS: 777, SS: RČ kandidáta.

Přihláška ke stažení na http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/prf/anm/deindex.htm (pozor: nové formuláře!)

Zájemcům nabízíme krátké informační prezentace, v nichž se mohou dovědět základní údaje o zkouškách, jejich struktuře a požadavcích k nim; poskytneme rovněž informační materiály.

Pretestace, tj. „zkoušky nanečisto“ B1, B2 i C1 již proběhly, ale v případě zájmu uspořádáme další, v níž si zájemci mohou zkusit celou písemnou část zkoušky a zjistit, zda by u zkoušky obstáli, příp. ujasnit si svou úroveň.

Zájemci se mohou kdykoliv hlásit na msleglova@gymkt.cz

Dotazy / nejasnosti? Tamtéž! Ráda zodpovím / vyjasním!

Informace:

Základní informace o Goethe-zkouškách naleznete zde a v letáčcích Goethe-Institutu na nástěnce ve škole (jsou k vaší dispozici),

 Podrobný popis zkoušky B1 a B2 ve formátu pdf 

Podrobné informace a modelové sady testů všech úrovní včetně řešení (pro každou úroveň vždy i jeden test interaktivní s okamžitým vyhodnocením!) na www.goethe.de

Proběhlo:

19. dubna 2013 – úroveň B1 a B2
Podrobné informace zde…

Ve dnech 16.-17. 4. 2012 se ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha konaly první Goethe-zkoušky na půdě naší školy.
Podrobné informace zde...

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ