Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŽIDÉ V HISTORII KLATOV

Cesta: Titulní stránka > Středoškolský klub > Proběhlo
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Židé v historii Klatov

Pan Strnad je autorem rozsáhlé publikace Židé v dějinách města Klatov. Na pokračování této úspěšné přednášky - tentokrát se zaměřením na holocaust - se můžete těšit v polovině ledna 2011.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ