Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SOCHA NENÍ JEN BRONZOVÝ PAŇÁK NA ŽULOVÉM PODSTAVCI

Cesta: Titulní stránka > Středoškolský klub > Proběhlo
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Socha není jen bronzový paňák na žulovém podstavci

Zvonice pro Sydney, pro Bratislavu, pro jezero Ranna, pro Kociánku. Věže. Kaple...

Sochy-stavby připomínající architekturu a příběhy, které se k nim váží.

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ