Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SOČ – CO TO JE?

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

SOČ – co to je?

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je pravděpodobně nejnáročnější soutěží středoškoláků, neboť jejím cílem je vytvoření vědecké práce nebo didaktické pomůcky. Soutěží se v 18 vědních oborech na minimálně 3 úrovních (fakultativní školní kolo, povinné okresní, krajské a celostátní kolo) formou obhajob před (odbornou) komisí. Seznam soutěžních oborů spolu s oblastmi možného dalšího bádání najdete na oficiálních stránkách www.soc.cz.

Práce nesmí být „pouze“ kompilátem existující odborné literatury, ale její nutnou součástí je i praktický výzkum, vlastní bádání, experiment, anketa či dotazník s vyhodnocením získaných dat. Práce, které neobsahují tuto „přidanou hodnotu“, nemají šanci na úspěch. 

K vytvoření kvalitní práce obvykle nestačí jeden školní rok. V ideálním případě se student již během 2. ročníku (sexty) intenzivně věnuje studiu vybraného tématu a sbírání dostupných informací. Samotná práce pak vzniká během (letních prázdnin a) 3. ročníku (septimy) studia.

Do soutěže je nutné práci přihlásit do konce února. Okresní přehlídka obhajob probíhá u nás na gymnáziu v dubnu. Krajské kolo se koná každoročně na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni v polovině května. Pro celostátní kolo je každý rok vybíráno jiné město a hostitelská škola, kde soutěž vrcholí třídenním kláním nejlepších prací z celé republiky.

 Některé vysoké školy oceňují kvalitu prací soutěžících, které lze často srovnat s pracemi bakalářskými (či dokonce magisterskými), a zohledňují dobré umístění v SOČ při přijímacím řízení. 

 

Mgr. Markéta Kotěšovcová

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ