Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ PŘEDNÁŠKY ŽIDÉ V HISTORII KLATOV

Cesta: Titulní stránka > Středoškolský klub > Proběhlo
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Pokračování úspěšné přednášky ŽIDÉ V HISTORII KLATOV

V úterý 11. 1. 2011 od 14:30 hodin přednesl pan Mgr. Milan Strnad druhou část své přednášky Židé v historii Klatov, tentokrát s podtituly Holocaust a Židovští vojáci ve 2. světové válce.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ