Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : CO SI MYSLÍ NOVÍ STUDENTI: VÝSLEDKY ANONYMNÍHO DOTAZNÍKU - TERCIE

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Co si myslí noví studenti
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Co si myslí noví studenti: výsledky anonymního dotazníku - tercie

Co si myslí ti, kteří k nám přišli ze 7. třídy – tedy studenti naší nové tercie?

Nedávno jsme se jich v anonymním dotazníku zeptali na pár jednoduchých otázek. Jaké jsou odpovědi?

1.    Splňuje gymnázium Tvá očekávání? Jak se Ti tady líbí?

V odpovědích se uvádí, že gymnázium očekávání splnilo plně, jen 3 studenti uvádějí částečné splnění. Hodně z nich si pochvaluje dobrý kolektiv a nové kamarády ve třídě.

Nejlépe bude uvést doslovné odpovědi všech přítomných ve třídě:

 • Mé očekávání docela splňuje. Čekala jsem horší známky než na ZŠ, ale ty jsem neměla. Líbí se mi tu.
 • Ano, zatím se mi tady líbí, ale je mi jasné, že se to bude postupně zhoršovat, co se týče učení. Takže čekala jsem to i horší.
 • Ano, gymnázium splňuje má očekávání. Nejvíce se mi líbí vstřícnost učitelů.
 • Ano, z větší části splňuje. Docela se mi tu líbí, někdy je to tu i docela zábavné.
 • Gymnázium moje očekávání splňuje. Líbí se mi tu moc. Představovala jsem si to horší, ale myslím si, že toto gymnázium očekávání předčilo.
 • Ano, splňuje.  Jak kde. Ale celkově pěkné dojmy až na P31 a P01 – příšerné třídy.
 • Ano, gymnázium splňuje moje očekávání. Líbí se mi tady, mám nové kamarády.
 • Spíše ano. Ujde to.
 • Ano, splňuje, je to tu lepší než na základní škole, dobrá parta ve třídě, líbí se mi tu.
 • Ano, splňuje. Jsem tu moc spokojená, hlavně s kolektivem ve třídě.
 • Ano. Líbí se mi tady, ale někteří učitelé mi „nesednou“.
 • Ze začátku to byl docela šok, ale nyní se mi tady docela líbí.
 • Gymnázium splňuje všechna má očekávání a velice se mi zde líbí. Nemám žádné výhrady.
 • Splňuje, líbí se mi tady mnohem více než na základní škole.
 • Splňuje má očekávání. Je to tu hezké. Lidé se k sobě chovají dobře. Učitelé, které máme, jsou fajn.
 • Ne, myslela jsem, že to tady bude horší. Líbí se mi tady.
 • Ano, na gymnáziu se mi líbí, protože jsou zde příjemní učitelé, a tak gymnázium splňuje všechna má očekávání.
 • Ano, splňuje má očekávání nad míru mé představy. Líbí se mi tady opravdu velmi! Jsou tu skvělí spolužáci. I profesoři jsou velmi milí.
 • Ano, splňuje. Líbí se mi tady.
 • Gymnázium předčilo má očekávání. Velice se mi tady líbí.
 • Splňuje, jen si musíme zvyknout na jiný styl učení a měli bychom se ve třídě lépe poznat, při normální výuce na to nezbývá moc času. Máme výhodu, že jsme sem přišli v průběhu rekonstrukce.
 • Ano, splňuje má očekávání. Celkem se mi tady líbí.
 • Ano, splňuje. Líbí se mi zde velmi a byla jsem i překvapená, protože když jsem zde byla na návštěvním dnu, tak tu nebylo vymalováno a tělocvična nebyla přestavěná.
 • Ano, splňuje. Jsem s gymnáziem spokojen.
 • Částečně, jsme poměrně mrzutý z dogmatičnosti a nemoderních přístupů (např. ve fyzice nebyl počítač zapnut ani jednou), ale to je samozřejmě způsobeno větším věkovým průměrem v učitelském sboru, ovšem to nejsou všichni kantoři, mohu si pochvalovat Ov, D, Aj a částečně i M a Z. (Pozn.: příspěvek je dost nečitelný, snad  se jej podařilo přepsat přesně.)
 • Má očekávání byla možnost naučit se více informací než na základní škole a to se splnilo. Líbí se mi velké množství exkurzí a zájezdů, např. výlety do Anglie.
 • Gymnázium plně splňuje má očekávání. Jsem tu rád a nelituji rozhodnutí, které jsem učinil (- to je, že jsem přešel ze základní školy na gymnázium).
 • Ano, jsem s gymnáziem spokojený.
 • Očekávání splňuje a líbí se mi tady.

2.    V čem je to tady jiné než na základní škole?

I tady je řada zajímavých odpovědí. Většinou se žáci shodují, že je na gymnáziu více látky, některé těžší předměty, jiný styl učení, lepší učitelé a jejich přístup k žákům, lidé jsou přátelštější…

Nejlépe bude uvést příklady odpovědí, které se nejčastěji opakovaly:

 • Tady je to o něco těžší a učitelé mají více nároků na studenty, ale to sem patří a šli jsme sem s tím, že to tak bude.
 • Více se zde naučím. Žáci jsou více kamarádiví.
 • Myslím si, že je to skoro stejné.
 • Je zde těžší učivo. Ale mnohem lepší učitelé.
 • Více učení než na základní škole, zábavnější hodiny, žádné hádky, dobří učitelé.
 • Učitelé se už o nás tolik nestarají a kladou na nás větší zodpovědnost a samostatnost. Ve třídě je větší klid a lidé jsou přátelštější.
 • Je to zde přísnější a je zde mnohem více akcí. Máme zde také prostor k tomu, abychom se vyjádřili. Více si rozumím se spolužáky.
 • Jsou tu lepší lidi. Hodnější. O trochu víc učení. V některých předmětech míň známek.
 • Nejsou tady všude nalepené žvýkačky, na chodbách jsou lavice a jsou tady lepší spolužáci.
 • Na ZŠ nás učitelé nic moc nenaučili, neustále jsme opakovali kvůli slabším studentům. Byli jsme pozadu.
 • Hlavně v tempu vyučování. Také lidi jsou tu příjemnější a neposmívají se, když mám dobrou známku.
 • Styl učení a přístup učitelů.
 • Větší nároky, „středoškolský“ přístup jak k učivu, tak k žákům, naprosto jiná mentalita než na ZŠ, s šikanou se nesetkáte.

3.    Chtěl by ses vrátit na základní školu?  

Tady je shrnutí celkem jednoduché. Pouze 3 žáci se vyjádřili ve smyslu „Občas, ale spíše ne – většinou kvůli kamarádům“ a jeden odpověděl „určitě , ale myslel to zřejmě ironicky (soudě podle odpovědi na ostatní otázky). Ostatní odpovídali: NE, často různě stupňované.

Příklady odpovědí:

 • Už bych se nikdy na základní školu nechtěla vrátit.
 • Myslím, že bych se vrátit nechtěla. Líbí se mi tu moc, máme lepší třídu než na ZŠ.
 • Ne, nechtěla. Na základní škole byl špatný kolektiv a spoustu nepříjemných lidí.
 • V žádném případě. Moc se mi tu líbí.
 • Nikdy.
 • Ne, na ZŠ bych se nerad vrátil, protože gymnázium je mi sympatičtější.
 • V žádném případě!
 • Nikdy!!!

A tak věříme, že přátelský vztah ke škole vydrží našim terciánům i v ostatních letech studia.

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ