Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SOUTĚŽ „FINANČNÍ GRAMOTNOSTI“

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Soutěž „Finanční gramotnosti“

Soutěž „Finanční gramotnosti“

V březnu se studenti nižšího gymnázia zúčastnili soutěže na téma finanční gramotnosti. Z celkového počtu 39 studentů školního kola se na předních místech umístili:
1. místo T.Kislingerová S.A
2. místo J. Soukup K.A
3. místo J.Kadlec K.A

Pěkná 4., 5.a 6.místa pak obsadili Strnadová (K.A), Cába(T.A) a Ocelák(K.A).
Všem blahopřejeme.

V dalším kole nás dobře reprezentovalo tříčlenné družstvo složené ze studentů, kteří se umístili na prvních třech místech. V okresním kole pak získali krásné druhé místo.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ