Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KOUŽEK SOFTBALU OPĚT POKRAČUJE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Koužek softbalu opět pokračuje

 

Ve středu 8.10. 2014  opět zahájil svou činnost kroužek softbalu při Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Na školním hřišti se při "opening day" sešlo kromě zkušených softbalistů i několik nových zájemců a to především z řad nižšího gymnázia. Přestože mnozí přišli hlavně ze zvědavosti, všichni byli na konci tréninku nadšeni. Převažovali spíše začátečníci a tak není divu, že většina zaznamenala velký pokrok v technice hry i ve znalosti pravidel. Aby mohl být zážitek z aktivního provozování tohoto sportu ještě větší, slíbili všichni, že příště přivedou další zájemce o tuto pálkovací hru z řad svých spolužáků nebo kamarádů.

 

Kroužek funguje v rámci školního sportovního klubu (který je členem AŠSK) a jeho cílem je nejen vytvořit kvalitní softbalové týmy pro školní turnaje, ale především nabídnout studentům gymnázia aktivní a zábavné trávení volného času. Proto srdečně zveme všechny, kteří by si chtěli softbal vyzkoušet, aby se přišli  podívat a případně se k nám přidat. Tréninky probíhají na školním hřišti každou středu od 14.15 do 15.45 hodin (po individuální domluvě možno i jinak). Pro studenty gymnázia je kroužek zdarma. Je otevřen nejen pro ty, kteří už se softbalem zkušenost mají, ale i pro absolutní začátečníky a to bez ohledu na pohlaví a věk. Tomu, kdo nemá vlastní softbalové vybavení, jej  zapůjčíme. Stačí si přinést vhodné sportovní oblečení a hlavně chuť se učit něco nového.

                                                 

 Další informace je možno získat v kabinetu tělesné výchovy nebo přímo u R. Sedláčka (rsedlacek@gymkt.cz, tel. 702 975 885).

Stránku připravil Roman Sedláček

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ