Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROFESOR JAN SOKOL NA GYMNÁZIU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Profesor Jan Sokol na gymnáziu

Ve čtvrtek 13.10 zavítal na naše gymnázium profesor Jan Sokol. Přednášku na téma "Svoboda a co s ní" zakončil besedou se studenty převážně čtvrtých ročníků.
Profesor Jan Sokol, který přednáší filosofii, antropologii a religionistiku nejen na Fakultě humanitních studií (kterou na přelomu tisíciletí zakládal) v Praze, ale i jinde ve světě.
Zabývá se především otázkou lidských práv a řadou dalších, často interdisciplinárních oborů.
Jeho CV je obsáhlé, patří mezi naše bývalé prezidentské kandidáty, byl ministrem školství a řadí se mj. také ke kvalitním přispěvatelům české Wikipedie.
Více pak najdete na jeho oficiálních stránkách www.jansokol.cz nebo na http://cerbova-kristyna.blogspot.com/2011/10/prof-jan-sokol-tentokrat-snad-bez-snehu.html


Kristýna Čerbová

Prohlédněte si fotky z akce ve fotogalerii. 
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ