Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SEMINÁŘE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Anglický jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Semináře z anglického jazyka

1/ Seminář z anglického jazyka – AJS – sexta, septima, oktáva/ druhý – čtvrtý ročník

nabízí rozšíření a prohloubení jazykových znalostí (pronunciation, spelling, grammar, vocabulary) a jazykových dovedností (reading, writing, speaking, listening)
připravuje ke složení zkoušek First Certificate in English (FCE)
pracuje se s učebnicí Cambridge English Complete First
v závěrečném ročníku nacvičuje přijímací testy z angličtiny
lze jej navštěvovat všechny tři roky, nebo se semináře účastnit jen jeden či dva roky, dle volby studenta


2/ Seminář z anglického jazyka – profilový – AJP – oktáva/ čtvrtý ročník

připravuje ke složení maturitní zkoušky – profilová část
rozšiřuje znalosti z oblasti reálií UK a USA
učí vyhledávat, třídit a prezentovat informace z této oblasti
součástí je četba vybrané knihy v anglickém originále a zpracování seminární práce o ní
rozšiřuje slovní zásobu a procvičuje řečové dovednosti
vede studenty k tomu, aby angličtinu využívali jako nástroj komunikace
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ