Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : CELOSTÁTNÍ DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ V CHEBU 2011

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Celostátní dějepisná soutěž v Chebu 2011

Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 proběhla v západočeském Chebu tradiční celostátní dějepisná soutěž. Tentokráte měli studenti prokázat své znalosti z českých dějin "Od válečné pohromy k vrcholům barokní kultury" (1618 - 1740).

Náš soutěžní tým ve složení Kateřina Svobodová (Sx-B), Vojtěch Kyselý (Ok-B) a Pavel Šulda (Q-B) v náročné soutěži a tvrdé konkurenci 74 gymnázií z celé ČR velmi pěkné 17. místo.

Blahopřejeme!

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ