Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : WORLD CHRISTMAS

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Anglický jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

World Christmas

Beseda se třemi lektory o životě a vánočních zvycích v jejich zemích.

On Wednesday 7.12.2011 we had in our school three young men from Brazil, Singapore and New Zealand. They told us something about their countries and Christmas customs.
( Eva Hajčiarová, KB)

Now I think I know a lot about Christmas in Brazil, I enjoyed this time very much.
( Tomáš Pytlík, KB )

There are some differences about Christmas celebrations in various countries, but always it is about peace, coming together and making each other happy.
( Kateřina Kasalická, KB).

I hope we will have a similar event in the future.
( Jiří Jarošík, KB)

 Our photogallery...

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ