Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ČASOVÝ ROZPIS HALÍŘOVA MEMORIÁLU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Časový rozpis Halířova memoriálu

7.45   sraz všech účastníků

8.00   zahajovací nástup, slavnostní projevy

8.30   60 m - d                    Granát-H    Dálka -D  

8.45   60 m - h                    Koule -D     Výška-H 

9.00 100m - D                                      

 9.30 100m - H                   Granát-D      Dálka –h          

10.00   800m - d                                        Dálka-H

10.15   800m - D                   Míček -d        

10.30  1500m - h                  Koule-H      Výška-D

10.45 1500m - H                  Míček -h       Dálka –d    

         představení hostů – držitelů školních rekordů,

             vyhlášení dosud ukončených disciplín

11.15  4 x 60m - d

11.30  4 x 60m - h

11.45 4 x 100m - D

12.15 4 x 100m - H  

13.00 nástup, vyhlášení výsledků, rozloučení s hosty

13.30  zakončení

Poznámka :       Prezentace ( a případné změny v soupiskách) probíhají u každé

disciplíny vždy 10 min. před plánovaným začátkem.

 ___________________________________________________________________________

 Vysvětlivky :

 h - chlapci nižší gymnázium               d - dívky nižší gymnázium

 H - chlapci vyšší gymnázium              D - dívky vyšší gymnázium 

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ