Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 2012/2013 - ŠKOLNI KOLO

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Dějepisná olympiáda 2012/2013 - školni kolo

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - 2012/2013 - školní kolo

Tématické zaměření:

Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím
(s využitím mezipředmětových vztahů s občanskou výchovou a ČJ a literaturou)

Organizace soutěže:

Soutěž je dobrovolná, určená zájemcům o historii. Ve všech kolech řeší soutěžící zadané úkoly samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozpětí maximálně do 90 minut.
V průběhu školního kola soutěže není povoleno používat dějepisné atlasy, žádnou jinou literaturu ani učebnice.

ŠKOLNÍ KOLO SE PRO VŠECHNY ZÁJEMCE Z TERCIÍ A KVART KONÁ VE STŘEDU 7. LISTOPADU 2012
2. – 3. VYUČOVACÍ HODINU.
(místo konání bude upřesněno)

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ