Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SOUTĚŽ ŽÁKŮ ZŠ V PSANÍ NA KLÁVESNICI

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Soutěž žáků ZŠ v psaní na klávesnici

Ve čtvrtek 7. března pořádala VOŠ, OA, SZŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Klatovy první ročník Talentové soutěže žáků ZŠ v psaní na klávesnici v programu ZAV.

Těší nás, že 2. místo obsadila studentka naší školy – Marie Hofmeisterová z primy A, která byla zároveň nejmladší účastnicí této zajímavé soutěže. Gratulujeme a zveme tímto zájemce o zlepšování své počítačové gramotnosti do kroužku Psaní na PC všemi deseti. Začít můžete kdykoliv!

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ