Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MALÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST 15. ŘÍJNA 2013

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Malá zahradní slavnost 15. října 2013

Odpoledne 15. října jsme malou zahradní slavností zpřístupnili renovovanou část školní zahrady. Byl zde upraven a srovnán terén, odstraněny náletové dřeviny a postaven altán pro účely výuky i relaxace. Kolem okružní cesty jsou zabudovány lavičky. V úpravě zahrady a ostatních pozemků školy budeme dále pokračovat.

Otevření zahrady se zúčastnili i pánové ing. D. Koura a D. Malenka, kteří zmíněné úpravy zahrady realizovali.

Součástí slavnosti bylo předávání odměn (diplomů a poukázek od Rodičovského sdružení) žákům nižšího gymnázia, kteří se nejlépe umístili v soutěžích a olympiádách v loňském školním roce. Odměny převzali z rukou předsedy výboru SRaPDaŠ JUDr. Petra Kubeše, Ph.D a vedení školy.

Všem oceněným přejeme hodně úspěchů i v dalších soutěžích a olympiádách.

Totéž přání patří i studentům vyššího gymnázia, u nichž předpokládáme ocenění z Hlávkovy nadace; byli též mezi pozvanými na slavnosti.

Fotografie z akce naleznete v naší fotogalerii zde…

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ