Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KRAJSKÉ KOLO LOGICKÉ OLYMPIÁDY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Krajské kolo Logické olympiády

Blahopřejeme našim studentům, kteří se pěkně umístili v krajském kole Logické olympiády.

V kategorii B získal 3.místo Matěj Holý (KB) a 5.místo obsadil Jakub Kislinger (PA).  V kategorii C pak 5.místo získala Tereza Kislingerová (QA). Do celostátního kola postupuje Matěj Holý. Budeme mu držet palce.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ