Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 40.ROČNÍK

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Olympiáda v českém jazyce 40.ročník

V letošním roce se olympiády zúčastnilo 42 studentů. Do okresního kola se nominovali za nižší gymnázium 1. Anna Gröszlová, KB a Miroslava Sloupová, TB. Ve druhé kategorii středních škol nás budou reprezentovat 1.Soňa Stahlová, 4.B, Kristýna Němcová, 3.A a Jana Štětková, 2.A. Blahopřejeme. Všem ostatním děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník soutěžě.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ