Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ GYMNÁZIA - PROVOZNÍ ŘÁD A CENÍK

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Pronájem sportovišť
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Víceúčelové hřiště Gymnázia - provozní řád a ceník

VÍCEÚČELOVÉ  HŘIŠTĚ  GYMNÁZIA

Provozní  řád 

                                                                                                                  

 

Provozovatel:             Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy         

 

Správce hřiště:           p. Pavel Homolka 

 

Provozní doba:                             

leden - březen

zavřeno

duben - červen 16.00 - 21.00
červenec - srpen 14.00 - 21.00
září - listopad 16.00 - 21.00
prosinec zavřeno

                                              pozn.: požadavky mimo provozní dobu je nutno domluvit

 

 

 

 

 

 

Provozní podmínky:

 

1. Každý zájemce ( individuální i skupina) se nejméně 3 dny předem objedná

    telefonicky (376 313 092) na přesný datum a hodinu a zároveň oznámí druh

    sportovní hry. Požadavky na víkend je lépe objednat alespoň jeden týden

    předem. Je-li hřiště volné, je možné jej využít po dohodě se správcem

    (602 359 729).

    Předem objednaný uživatel má vždy přednostní právo pro obsazení hřiště.

 

2. Žáci a studenti mohou využívat hřiště zdarma.

 Ostatní veřejnost může využívat hřiště za určený poplatek.

 

3. Hřiště slouží pouze ke sportovním účelům.

 

4. Pro pohyb na hřišti musí všichni používat sportovní obuv, ne však atletické

    tretry nebo kopačky, dovoleny jsou pouze kopačky pro umělou trávu (turfy).

    Je zakázáno jezdit na hřišti na kole.

 

5. Je zakázáno lézt na konstrukce košů, na branky, zavěšovat se na obroučky

    košů a na obvodové sítě.

 

6. Je zakázáno smýkat po povrchu těžké předměty, manipulovat se silnými

    chemikáliemi, s otevřeným ohněm nebo jiným způsobem ničit hřiště.

    Závažnější škody uživatel uhradí příslušnou částkou.

 

7. Uživatel musí udržovat čistotu, odpadky házet do odpadkového koše a po

    skončení sportovní činnosti vždy hřiště uklidit.

 

8. Ke hřišti přísluší šatna přidělená správcem, za odložené věci provozovatel neručí. 

    WC a sprchy jsou k dispozici v prostoru šaten.

 

9. V celém areálu je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné drogy.

 

10.  Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.

 

11. Provozovatel neručí za případná zranění, užívání hřiště je pouze na vlastní

      nebezpečí.

 

12. Správce  - zajišťuje přístup na hřiště

                     - koná dozor na hřišti, je-li obsazené

                     - vydává potřebné vybavení ( sloupy, sítě, …. )

                      

 

  V případě, že uživatel nedodrží provozní řád, nebude mu umožněn další přístup.  

 

 

 

Důležitá telefonní čísla:   

požární útvar

150
záchranná služba 155
policie 158
městská policie 156
sekretariát školy 376313092
správce 602359729

 

                                                               

 

 

 CENÍK

Víceúčlové hřiště
hřiště bez šatny 90,- Kč/hod
hřiště se šatnou a sprchou 130,- Kč/hod
Volejbalové hřiště
hřiště bez šatny 40,- Kč/hod
hřiště se šatnou a sprchou 80,- kč/hod

 

Schválil :         RNDr. Jiří Šlégl                                                   

Zodpovídá :    Pavel Homolka

                                                                                                                    

V Klatovech dne 1.4. 2011

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ