Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROJEKTOVÝ DEN – DEN KULTURY A UMĚNÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Projektový den – Den kultury a umění

Ve středu 9. 4. 2014 naše škola organizovala projektový Den kultury a umění. A nejsme v tom žádní začátečníci – projektový den je opakovanou akcí školy, shledává se s velkým zájmem studentů, ale i učitelů, protože škola hostí významné osobnosti; letos tedy z oblasti kultury a umění.

Začátek akce – 8.00 hod.: Všichni (skutečně všichni) jsou nervózní. Přijedou? Uvidím je na vlastní oči? Tyhle otázky blikaly hlavou mnohým. A koho jsme to čekali? Skutečně bylo velmi obtížné zvolit besedu. Máš rád hudbu, malování nebo focení? Nebo raději divadlo, tanec, literaturu? Program začínal malým vhledem do kulturní oblasti pozvané osobnosti. Šlo vlastně o jakési zahřívací kolo.

Beseda – 9.00. hod.: A je to tady! Žáci vykukující ze tříd, jemný nepokoj, učitelé postávající u dveří studovny. A ve studovně nositelé velkých jmen – osobnosti. Pojďme se s nimi seznámit!

Radka Denemarková – spisovatelka, literární historička, scenáristka, překladatelka německých děl a dramaturgyně

Gustav Fifka
– keramik

Vlastimil Harapes
– herec, tanečník, režisér, choreograf a taneční pedagog

Václav Chaloupek
– režisér, scenárista, televizní redaktor a publicista, milovník a ochránce přírody

Martin Milfort
– fotograf-krajinář (srdeční oblast Šumava)

Jaroslav Róna – sochař a malíř, keramik, umělecký sklář, grafik, scénograf, literát a amatérský herec

Matěj Ruppert
– zpěvák a příležitostný herec

Jiří Stivín
– jazzový hudebník, multiinstrumentalista a skladatel

Libor Sváček
– fotograf „vzdušných“ scenérií, majitel fotostudia EXPHO

Jiří Untermüller
– herec, divadelní režisér, choreograf a dramatik Marek Ztracený – zpěvák a skladatel

Besedy se nesly v přátelském duchu. Někteří z hostů s sebou přinesli hudební nástroje, jiní dokonce své celoživotní dílo (samozřejmě na flash discích). Ale nic nenahradí osobní kontakt: otázky a odpovědi, možnost vnímat všemi smysly. Bohužel všechno pěkné jednou končí. A tak jsme se museli nakonec s milými hosty rozloučit.

Žákovské aktivity - 12.45 hod.: Odpolední část projektového dne probíhala na třech místech: koncert (patronát pí učitelek Bělohoubkové a Stýblové), divadlo (režiséři pí Soukupová a p. Špád), výtvarný workshop. Teď se dostali ke slovu sami žáci; tedy ti, co hráli na hudební nástroje, ve skutečnosti slova nepotřebovali (hudba je mezinárodní dorozumívací prostředek), ale ti, co hráli divadlo, slova využívali. Obě skupiny měly těžký úkol, musely pobavit diváky z řad spolužáků. Třetí skupina zvolila bezpečný způsob zabavit se sama s laskavým přispěním pí učitelek výtvarné výchovy a váženého hosta p. Gustava Fifky.

Příjemný den.

A co bude příští rok? Necháme se překvapit!

-ik-

Další fotografie zde...

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ