Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MATEMATIKA - SADA 3

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Matematika - sada 3

Téma: Užití programu GEOGEBRA při výuce matematiky na SŠ

Autor: RNDr. Jana Soukupová

Seznam materiálů v pdf

Pedagogům je k dispozici na disku U: /sablony/vystup

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ