Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PEDAGOŽKA MGR. IVANA MACHÁČKOVÁ OBDRŽELA FRANCOUZSKÉ STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ - INSIGNIE RYTÍŘE ŘÁDU AKADEMICKÝCH PALEM

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Pedagožka Mgr. Ivana Macháčková obdržela francouzské státní vyznamenání - insignie rytíře Řádu akademických palem

Francie ocenila pedagožku Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech za její přínos pro šíření francouzského jazyka a kultury.

Velvyslanec Francouzské republiky pan Jean-Piere Asvazadourian předal v pondělí 19. května francouzské státní vyznamenání insignie rytíře Řádu akademických palem paní Mgr. Ivaně Macháčkové, pedagožce Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech.

Slavnostní předání proběhlo v sále klatovské radnice, za účasti starosty města pana Mgr.Rudolfa Salvetra a zástupce francouzského partnerského města Poligni.

Tímto vyznamenáním Francie oceňuje její přínos pro šíření francouzského jazyka a kultury.

Řád akademických palem založil v roce 1808 Napoleon. Je to nejstarší civilní francouzské vyznamenání. Je oceněním osob, které prokazují významné služby v oblasti školství, i významných osobností, které výjimečným způsobem přispějí k obohacení francouzského kulturního dědictví.

Foto: Jiří Strašek

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ