Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DALŠÍ MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Další multimediální učebny

Gymnázium uvedlo do provozu další 3 multimediální učebny (S 21, S 22 a S 25). Po zprovoznění 3 učeben v lednu tedy přibylo v letošním roce celkem 6 učeben vybavených počítačem a dataprojektorem.

Věříme, že v krátké době budou dovybaveny i 2 zbývající učebny a dosáhneme tak na plnou kapacitu.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ