Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ANGLIČTINÁŘ ROKU 2014

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Anglický jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Angličtinář roku 2014

Gymnázium J.Vrchlického v Klatovech se v konkurenci 273 škol umístilo na 53. místě v soutěži pro střední školy a gymnázia Angličtinář roku 2014.

Čtvrtý ročník soutěže proběhl 19.11.2014 formou online testu.

Soutěže se zúčastnilo 5970 studentů a 273 škol ze všech krajů České republiky.

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ