Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ČESKÝ ROZHLAS PLZEŇ: PROJEKTOVÝ DEN GYMNÁZIA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Český rozhlas Plzeň: projektový den gymnázia

Zvukový záznam zde...

Zábavná scénka, krátký film nebo skladba na téma škola - to bylo zadání soutěžního úkolu pro klatovské gymnazisty. Jak se s tím popasovali, předvedli dnes v kulturním domě.

Klatovský kulturní dům dnes dopoledne zaplnili studenti vyšších ročníků gymnázia. A to jak hlediště, tak jeviště. Právě v kulturním domě se totiž odehrával letošní projektový den. A zatímco v minulých letech studenti diskutovali s vědci nebo besedovali s umělci, letos byl projektový den celý v jejich režii. Jednotlivé třídy si připravily pro své spolužáky scénku nebo vystoupení a diváci a porota pak vybírali to nejlepší. My teď už víme, že u diváků jednoznačně zvítězila 1. A.

Ing. Jitka Englová

redaktorka zpravodajství

Český rozhlas
Centrum zpravodajství
náměstí Míru 10 | 301 00 Plzeň
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ