Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DALŠÍ PŘEHRANIČNÍ PARTNERSTVÍ A AKTIVITY

Cesta: Titulní stránka > Partneři a sponzoři > Přeshraniční spolupráce
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Další přehraniční partnerství a aktivity

V posledních školních letech probíhá spolupráce s gymnáziem ve Zwieselu, kde studuje v každém školním roce několik našich studentů. Jsme přesvědčeni, že odbornou výukou němčiny a z ní odvozenými dalšími činnostmi na škole pomáháme našim žákům vyvíjet se v moudré a tolerantní občany Evropy. Úspěšnost tohoto vývoje závisí mimo jiné na dobré spolupráci týmu složeného ze žáků a jejich učitelů. V roce 2004 jsme navázali písemný styk s divadelní skupinou z Gymnázia ve Zwieselu.

Škola realizuje ve spolupráci s cestovními kancelářemi zájezdy do Velké Británie.

Cennou aktivitou jsou také krátkodobé, ale pravidelné výměny studentů s družebním francouzským městem Poligny.

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ