Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SDRUŽENÍ RODIČŮ - SLOŽENÍ VÝBORU VE ŠK. ROCE 2014/15

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Sdružení rodičů - složení výboru ve šk. roce 2014/15

Třída Jméno
1.A STRUHÁROVÁ Eva
1.B BOŠKOVÁ Jana
2.A BAŠTÁŘ Josef
2.B ONDREJKOVÁ Petra
3.A ŠVEC Lukáš, Ing.
3.B KALIVODOVÁ Hana
4.A BILÍČEK Radomír
4.B ŠRUTOVÁ Jana, MUDr.
PA ŽÁKOVÁ Kateřina
SA KÖCKOVÁ Svatava, MUDr.
TA NETRVALOVÁ Bohumíra, JUDr.
TB SLAVÍKOVÁ Šárka
KA KUČEROVÁ Radka
KB HYŤHA Jiří
QA SEDLÁČKOVÁ Jitka, DiS
QB KROPÁČKOVÁ Eva
SxA KUBEŠ Petr, JUDr., PhD
SxB BEZDĚKOVÁ Dominika
SpA KUBÍČKOVÁ Romana
SpB SECHOVCOVÁ Marcela
OkA FIALOVÁ Romana
OkB KOZLOVÁ Ivana, JUDr.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ