Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VYUČUJÍCÍ NĚMECKÉHO JAZYKA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Německý jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Vyučující německého jazyka

Naši vyučující němčiny jsou plně kvalifikovaní a převážně velmi zkušení učitelé, zapálení pro němčinu.

Mgr. Zdeňka Boučková

zbouckova@gymkt.cz

Mgr. Kateřina Farkačová

kfarkacova@gymkt.cz

Alena Königová
akonigova@gymkt.cz

Mgr. Markéta Kotěšovcová

mkotesovcova@ gymkt.cz

Mgr. Ivana Ostrovská

iostrovska@gymkt.cz

Mgr. Alena Písaříková

apisarikova@gymkt.cz

Mgr. Rudolf Salvetr

rsalvetr@gymkt.cz

Mgr. Michaela Šléglová
ved. komise Nj

msleglova@gymkt.cz

Mgr. Václav Vogeltanz

vvogeltanz@gymkt.cz

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ