Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SPORTOVNÍ KURZ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Sportovní kurz zdravého životního stylu

  V říjnu  pořádá naše škola sportovní kurz pro studenty tercií a kvart, jehož obsahová náplň, kterou tvoří sportovní hry a plavání, je rozšířena o kondiční cvičení, cvičení pro zdraví,  pobyt a hry  v přírodě.

Účastníci prožijí sportovní týden v prostředí čisté přírody Přimdy s možností využívat plavecký bazén. Kurz je doplněn besedami o zdravém životním stylu a výživě.

Program je přístupný i studentům se sportovním omezením, nedostatkem možností sportovat či s zdravotním  oslabením.  


 

Sportovní kurz podrobněji...


 

 

Fotografie z říjnového kurzu 2016 si můžete prohlédnout v naší fotogalerii...

 
                                                                                                                                                                                                                                                                        Stránku připravil Roman Sedláček  

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ