Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OKRESNÍ KOLO - OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Okresní kolo - Olympiáda v českém jazyce

Blahopřejeme našim studentkám k úspěchu v okresním kole. Doufáme, že nás budou výborně reprezentovat i v krajském kole dne 11.4.

V 1.kategorii získala pěkné 3.místo Bílková KA 

Ve 2.kategorii pak 2.místo Kaletová SpB  a 3.místo Köhlerová QA 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ