Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - INFORMACE

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Informace, kritéria, přihlášky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Přijímací řízení - informace

Aktuální informace pro uchazeče

Připomínáme, že přihlášky ke studiu se odevzdávají letos do 1. března (osobně nebo poštou) do sekretariátu gymnázia.

Pokud si uchazeč dává přihlášku na 2 školy, koná přijímací zkoušku dvakrát, přičemž se počítá lepší výsledek.

Termíny zkoušek jsou zde:
Jednotné zkušební schéma didaktických testů - 1. a 2. termínGymnázium v Klatovech otevře ve školním roce 2017/2018 opět 
  • jednu třídu osmiletého studia pro žáky z 5. tříd ZŠ (30 míst)
  • jednu třídu šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd (30 míst)
  • dvě třídy čtyřletého studia pro absolventy 9. tříd (60 míst)

Studium na gymnáziu je určeno především těm, kdo zamýšlejí v budoucnu studovat na vysoké škole (systém volitelných předmětů umožní přípravu na školy humanitního, technického, přírodovědného nebo jiného zaměření).

Přijímací řízení do prvních ročníků využije jednak prospěchu dosaženého na ZŠ v posledních třech pololetích a jednak výsledku testů z matematiky a českého jazyka centrálně dodaných Cermatem.

Procentuální váha výsledku testů bude 60% u čtyřletého studia, 70% u šestiletého studia a 90% u osmiletého studia.

Testy proběhnou na všech středních školách v kraji 12. 4. a 19. 4. 2017 pro čtyřleté studium a 18. 4. a 20. 4. 2017 pro studium šestileté a osmileté.


Uchazeč může podávat přihlášku na 2 školy a má možnost konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol, přičemž se počítá lepší výsledek. Informace jsou také na http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html (včetně ukázek testů).

Gymnázium nabízí zájemcům přípravné kurzy k testům z matematiky i českého jazyka. Přihlášky k těmto kurzům přijímáme do 15. 12. 2016, kurzy začnou v únoru při počtu alespoň 8 zájemců. Přihláška zde…


Přihlášky ke studiu na platném formuláři (ke stažení zde) odevzdají uchazeči řediteli Gymnázia do 1.3.2017. Gymnázium v Klatovech nevyžaduje lékařské potvrzení na přihlášce.

Kódy studia: osmileté studium 79-41-K/81  - šestileté studium 79-41-K/61  - čtyřleté studium 79-41-K/41

Platná pro 1. kolo přijímacího řízení roce 2017 (formát pdf)
Nabízíme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium. Základní informace a přihláška.
Čtyři snadné kroky k podání přihlášky.
Formát PDF. Tip: pokud přihlášku uložíte do počítače a následně otevřete, můžete údaje ve formuláři předvyplnit.
Na co se nejčastěji ptáte ohledně přijímacího řízení ...
Důležité informace pro přihlášené účastníky kurzů
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ