Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - INFORMACE

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Informace, kritéria, přihlášky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Přijímací řízení - informace

Gymnázium v Klatovech otevře ve školním roce 2018/2019 opět

  • jednu třídu osmiletého studia pro žáky z 5. tříd ZŠ (30 míst)
  • jednu třídu šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd (30 míst)
  • dvě třídy čtyřletého studia pro absolventy 9. tříd (60 míst)

Studium na gymnáziu je určeno především těm, kdo zamýšlejí v budoucnu studovat na vysoké škole (systém volitelných předmětů umožní přípravu na školy humanitního, technického, přírodovědného nebo jiného zaměření).

Přijímací řízení do prvních ročníků využije jednak prospěchu dosaženého na ZŠ v posledních třech pololetích a jednak výsledku testů z matematiky a českého jazyka centrálně dodaných Cermatem.

Procentuální váha výsledku testů bude 66% u čtyřletého studia, 70% u šestiletého studia a 90% u osmiletého studia. Testy proběhnou na všech středních školách v kraji 12. 4. a 16. 4. 2018 pro čtyřleté studium a 13. 4. a 17. 4. 2018 pro studium šestileté a osmileté.

Uchazeč může podávat přihlášku na 2 školy a má možnost konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol, přičemž se počítá lepší výsledek. Informace jsou také na http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html (včetně ukázek testů).

Gymnázium nabízí zájemcům přípravné kurzy k testům z matematiky i českého jazyka. Přihlášky k těmto kurzům přijímáme do 15. 12. 2017, kurzy začnou v únoru. Přihláška bude ke stažení na našich webových stránkách v sekci přijímací řízení.

Kromě toho nabídneme uchazečům zdarma i konání přijímací zkoušky nanečisto za podmínek stejných jako při skutečných testech. Termín a přihlášky budou na našich webových stránkách.

Přihlášky ke studiu na platném formuláři (ke stažení na našich webových stránkách nebo na http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html) odevzdají uchazeči řediteli Gymnázia do 1. 3. 2018. Gymnázium v Klatovech nevyžaduje lékařské potvrzení na přihlášce.

S dotazy ke studiu na Gymnáziu v Klatovech a k přijímacímu řízení se obracejte na vedení školy – tel.: 376 310 847  (376 313 092, 376 315 245), mail: jslegl@klatovynet.cz

Přijďte na Den otevřených dveří 6. 12. 2017.

Čtyři snadné kroky k podání přihlášky.
Formát PDF. Tip: pokud přihlášku uložíte do počítače a následně otevřete, můžete údaje ve formuláři předvyplnit.
Na co se nejčastěji ptáte ohledně přijímacího řízení ...
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ