Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘECHOD NA KOMPLEXNÍ MULTIMEDIÁLNÍ VÝUKU

Cesta: Titulní stránka > Projekty
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Přechod na komplexní multimediální výuku

Škola realizuje od prosince 2011 projekt Přechod na komplexní multimediální výuku, který je financován z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Jeho cílem je mj. vytvoření rozsáhlé databáze výukových materiálů ve všech předmětech a vybudování dalších multimediálních učeben.

Základní údaje a cíle projektu
Seznam klíčových aktivit
Kde naléznete výukové materiály...
Fungující infocentrum v prostorách knihovny bylo rozšířeno a inovováno o dva počítače, na kterých jsou dostupné rozšířené informace o projektu a informace o Evropské unii.
Většinou pedagogů jsou cíle projektu pozitivně přijímány a také žáci vítají evidentní zlepšení názornosti výuky. Také o využití multimediálních učeben ze strany pedagogů je značný zájem. Věříme, že realizovaný projekt přispěje k dalšímu posunu úrovně výuky na našem gymnáziu.
Vaše připomínky, dotazy, náměty k projektu nám můžete elektronicky zasílat pomocí následujícího formuláře.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ