Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : RADA ŠKOLY

Cesta: Titulní stránka > O škole > Rada školy
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Rada školy

Školská rada v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb pracuje nyní v tomto složení:

Mgr. Igor Jakubčík, předseda

zástupce zřizovatele

Ing. Václav Chroust

zástupce zřizovatele

 

 

MUDr. Svatava Köcková

zást. rodičů nezlet. žáků a zlet. žáků   

MUDr. Bohumil Kuneš

zást. rodičů nezlet. žáků a zlet. žáků

 

 

RNDr. Tomáš Görner, Ph.D.

zástupce učitelů

RNDr. Eva Kislingerová

zástupce učitelů


Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ